ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύρυνση στο ωράριο των εκλογών (09:00 – 17:00) στις 3 Μαρτίου με ανακοινωση απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Έπειτα απο επισκέψεις των μελών της Δημοκρατικής Κίνησης στα Δημαρχεία και ειδικά στους Παιδικούς σταθμούς των Δημων δεχθήκαμε αιτήματα υπαλληλιών των παιδικών σταθμών για παράταση της ώρας διεξαγωγής των εκλογών κατά μια ώρα και λήξη την 17:00 αντί 16:00. Τα μέλη της   Δημοκρατικής Κίνησης  αμέσως ενημέρωσαν με email την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και ζήτησαν την παράταση ως προς το ωράριο των εκλογών στις 3 Μαρτίου. Επισυνάπτεται το email

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με την παρακάτω ανακοινωση αποδέχθηκε το αίτημα της Δημοκρατικής Κίνησης με την εξής ανακοινωση