ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

#poeota

Επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού Ηρακλείου στις 28/3/2018

Σήμερα 28/3/2018 υποψήφιοι της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού μας.    

Επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού Ηρακλείου στις 27/3/2018

Σήμερα 27/3/2018 υποψήφιοι της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού μας.