ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

#drasis

Επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού Ηρακλείου στις 28/3/2018

Σήμερα 28/3/2018 υποψήφιοι της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού μας.    

Πλαίσιο Δράσης Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου

Η Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νoμού Ηρακλείου δεσμεύεται ότι, μέσα από παρεμβάσεις και δημιουργώντας νέες σχέσεις συνεργασίας, που θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου και ευέλικτου συλλόγου με αναβαθμισμένο τον ρόλο των συναδέλφων και ως κεντρικό στόχο την προβολή…