ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση 23 Φεβρουάριου 2022

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α ́ 53)Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Εγκύκλιος

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ποσοστό τηλεργασίας στο Δημόσιο -Τι ισχύει για πιστοποιητικό νόσησης σε περίπτωση επαναμόλυνσης ΦΕΚ

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης
2023 – 2026.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πλατφόρμα για τα ψηφιακά ραντεβού «Κτηματολόγιο» https://ktimatologio.gov.gr/

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» link

Δημόσιο: Μοριοδότηση αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(Αριθμός 2Κ/2022) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 ΦΕΚ

Πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 750 ευρώ για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Link 

Υπ.Παιδείας: Επίσημη ανακοίνωση για την παροχή των δωρεάν self test (ημερομηνία) Link

Πρόγραμμα Ελάττωσης Σεισμικού Κινδύνου και Λήψη Μέτρων Προστασίας Σεισμικών Φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης Link

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 48ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ανακοίνωση

Μονιμοποίηση συμβασιούχων Δήμου Δήμο Κηφισιά Δημοσίευμα