ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση 25 Φεβρουάριου 2022

«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.» Έγγραφο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:30 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ-NOMOY

Δημόσιο: Έως 15% το μπόνους στους υπαλλήλους (έγγραφα) Σχέδιο Νόμου

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) KYA

κατάταξη έργων σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον KYA

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, χιλίων οκτακοσίων έντεκα (1.811)  θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών). LINK