ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση 20 Φεβρουάριου 2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.ΦΕΚ

Πώς θα δείτε την ασφαλιστική σας «ιστορία» Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon Εγκύκλιος