ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση 15 Φεβρουάριου 2022

Διοικητικό και Οικονομικός απολογισμός Σύλλογος ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 – 2021

«ΑΠΟΦΑΣΗ (179/2022) ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ (179/2022) ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕ ΟΤΑ

Γονικές και άνευ αποδοχών άδειες: Εγκύκλιος

Νέος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα Link

Βοήθεια στο Σπίτι: Εκδόθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα για τις 368 μόνιμες θέσεις Π.Ε. Link

Πρόσκληση για τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» Link

Επικουρική Ασφάλιση: Τι θα ισχύσει για τους δημοσίους υπάλληλους Ενημερωτικό Άρθρο:Link 

Διαγωνισμός Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον δημόσιο τομέα Link

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω της υπηρεσίας gov.gr Link

Aιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας Link