ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση 6 Φεβρουάριου 2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

LINK:ΦΕΚ

Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των ΚΕΠ που αφορά την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ρυθμίζει διάταξη του νόμου 4886/2022 που εκδόθηκε προσφάτως σε ΦΕΚ.

LINK:ΦΕΚ

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

LINK: Εγκύκλιος

Έως 21/2 οι Αιτήσεις των Δήμων για Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025 LINK: εδώ

Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών LINK: εδώ

Έναρξη νέου Προγράμματος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο ΕΚΔΔΑ Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για υπάλληλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ

Link: Εδώ