ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Eιδική άδεια απουσίας και αναρρωτική άδεια δημοσίων υπαλλήλων-Δημόσιο -Κινητικότητα -Τακτική επιχορήγηση Δήμων

Eιδική άδεια απουσίας και αναρρωτική άδεια δημοσίων υπαλλήλων: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δημόσιο -Κινητικότητα: Έως 30/9 τα περιγράμματα θέσεων εργασίας –Οκτώβριο ο νέος κύκλος (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας:ΕΓΓΡΑΦΟ