ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 -Εγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού Τροπολογία για τους Υπαλλήλους ΚΕΠ

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ Εγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού…

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε δημόσιες υπηρεσίες – Μετατάξεις υπαλλήλων -Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης -Πανηγύρια ΦΕΚ Απαγόρευσης – Μεταφορικό ισοδύναμο -ΟΑΕΔ

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ Δημόσιο -ΟΤΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης (ΕΓΓΡΑΦΟ) Ανοιχτή διακυβέρνηση:Διατάξεις που αφορούν στον «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» Link…

Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης ΚΕΠ – ΕΕΤΑΑ Παιδικοί 2020-2021 -Ανακοινωση Π.0.Ε-Ο.Τ.Α – Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ

Τροπολογία για τα ΚΕΠ: Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης : άρθρο 3 ΕΕΤΑΑ Παιδικοί 2020-2021: Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του…

Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας -ΚΕΠ: Επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας – Διάλειμμα κατά την διάρκεια του ωραρίου – ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020

Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας: Ανησυχία στους εργαζόμενους -Ποιοι οι δικαιούχοι τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 10) ΕΓΓΡΑΦΟ  ΚΕΠ: Επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας (ΦΕΚ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΕΚ ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020 ΕΓΓΡΑΦΟ Διάλειμμα κατά την διάρκεια του ωραρίου.…

ΑΦΙΣΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

«ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ.» ΑΘΗΝΑ-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Κίνησης σχετικά με την «Ανακοίνωση στις  29/6/2020 του συλλόγου Εργαζόμενων Ο.Τ.Α Περιφερειακων Δήμων Ν. Ηρακλειου»

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Κίνησης σχετικά με την «Ανακοίνωση στις  29/6/2020 του συλλόγου Εργαζόμενων Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Ν. Ηρακλείου. ΕΓΓΡΑΦΟ