ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Προτάσεις της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου που τέθηκαν προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 9-5-2018 για το σχέδιο νόμου Κλεισθένης.

Προτάσεις της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων  Νομού Ηρακλείου που τέθηκαν προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 9-5-2018 για το σχέδιο νόμου Κλεισθένης. Τα μέλη της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων  Νομού Ηρακλείου ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις τους κατέθεσαν τις παρακάτω προτάσεις προς το…

Πρόταση Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α για τον προγραμματισμό των  δράσεων του Συλλόγου το 2018

Πρόταση της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου  για τον προγραμματισμό των  δράσεων του Συλλόγου το 2018 σε τοπικό επίπεδο. Η Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου οφείλει, μέσα από παρεμβάσεις, να συμβάλλει στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου συλλόγου χωρίς…

Δελτίο Τύπου 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 46ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) με την εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Το 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεξήχθη από τις 23 έως τις 26…

Συμμετοχή της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων  Νομού Ηρακλείου στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α

Τα μέλη της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων  Νομού Ηρακλείου συμμετείχαν στις εργασίες του 46ου τακτικού συνεδρίου της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α και με γνώμονα την ενότητα και την συνεργασία και ανέπτυξαν τις θέσεις και τις δράσεις της. Το μέλος της Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών…