ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πλαίσιο Δράσης Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου

Η Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νoμού Ηρακλείου δεσμεύεται ότι, μέσα από παρεμβάσεις και δημιουργώντας νέες σχέσεις συνεργασίας, που θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου και ευέλικτου συλλόγου με αναβαθμισμένο τον ρόλο των συναδέλφων και ως κεντρικό στόχο την προβολή τη συλλογικότητας και την συνεργασίας.

Κατεβάστε το Πλαίσιο Δράσης μας και σε pdf.