ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οι υποψήφιοι συνάδελφοι Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου

Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου. Αγωνιζόμαστε για ένα σύλλογο που θα συσπειρώνει όλους τους συνάδελφους. Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου κοσμούν 27 συνολικά συνάδελφοι…