ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ιδρυτική Διακήρυξη της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου

Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου.
Δηλώνουμε ότι είμαστε εναντίον του κομματικοποιημένου συνδικαλισμού και ανεξάρτητοι από χρωματικές ιδεολογίες και θα αγωνιστούμε για το κοινό καλό των Συναδέλφων.