ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού Ηρακλείου

Σήμερα 26/3/2018 υποψήφιοι της Δημοκρατική Κίνηση Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού μας.