ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού Ηρακλείου στις 27/3/2018

Σήμερα 27/3/2018 υποψήφιοι της Δημοκρατικής Κίνησης Ο.Τ.Α Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν επίσκεψη στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα του νομού μας.